Identiteit

Wie zijn wij en wat zijn onze centrale waarden?
Bekwaamheid
Door ons als team te blijven ontwikkelen kunnen we nieuwe inzichten ontwikkelen en blijven anticiperen op veranderingen in het onderwijs.

Samenwerken
Door samen te werken leren we van elkaar en maken we gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit geldt voor zowel het team als voor de leerlingen.

Plezier
Kinderen verdienen een leerkracht die plezier heeft in zijn werk. Een team functioneert ook beter als er naast het serieuze werk ook ruimte is voor humor en plezier.

Veiligheid
Kinderen en volwassenen kunnen pas goed functioneren als ze zich veilig en geborgen weten. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen leren.

Religie
Wij werken vanuit de Christelijke normen en waarden. Hoewel er aandacht en respect is voor alle andere religies, is de Christelijke identiteit ons uitgangspunt.