Identiteit

Wie zijn wij en wat zijn onze kernwaarden?
Respect

Respect staat bij ons hoog in het vaandel. Respect voor jezelf, elkaar en de wereld in de breedste zin van het woord zorgt ervoor dat we steeds positieve keuzes maken in de omgang met elkaar en de wereld om ons heen. 

 

Veiligheid

Kinderen en volwassenen kunnen pas goed functioneren als ze zich veilig en geborgen weten. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen leren.

 

Religie

Wij werken vanuit de Christelijke normen en waarden. Hoewel er aandacht en respect is voor alle andere religies, is de Christelijke identiteit ons uitgangspunt.

 

Zelfredzaamheid

Wij willen ervoor zorgen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die goed kunnen participeren in de samenleving om op die manier hun steentje bij te dragen aan een mooie wereld. 

 

Plezier 

Kinderen verdienen een leerkracht die plezier heeft in zijn werk. Een team functioneert ook beter als er naast het serieuze werk ook ruimte is voor humor en plezier.

 

Samenwerken

Door samen te werken leren we van elkaar en maken we gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit geldt voor zowel het team als voor de leerlingen.