Samenwerking

Op de Ark werken we met veel instanties nauw samen. Zo hebben wij een flinke groep mensen, die bij ons de tussenschoolse opvang verzorgen (overblijf). En verschillende organisaties verzorgen de voor- en naschoolse opvang.
Ook zijn er tal van instanties, die onder schooltijd kinderen begeleiden of ondersteunen en vinden er op school tal van naschoolse activiteiten plaats.

 

 

Kind&Co Ludens - Peuterboot en BSO 

 

 

       

BSO Popeye:  

Welzijn Diemen: