Organisatie

De Ark maakt deel uit van de stichting Florente basisscholen. In deze stichting zitten scholen uit Diemen, Duivendrecht, Weesp, Driemond en Muiderberg.

 

Verder vindt u op deze pagina alles over de inzet van ouders op onze school. Zo hebben wij een Medezeggenschapsraad, waarin drie ouders zitting hebben. En verder hebben we voor de organisatie van allerlei schoolse en buitenschoolse activiteiten een bijzonder actieve ouderraad. Maar ook als ouders geen kans zien om hele jaar beschikbaar te zijn, hebben wij volop de mogelijkheid om bij één of meerdere activiteiten in school te helpen. Onder het kopje hulpouders vindt u hierover meer informatie.

 

En tenslotte staat onder het laatste kopje meer over de bijdragen die aan alle ouders worden gevraagd.