Welkom bij Basisschool De Ark

De Ark is een kleurrijke christelijke basisschool die openstaat voor kinderen uit verschillende milieus en culturen. De school biedt een omgeving waarin kinderen elkaar ontmoeten en zich veilig en geborgen voelen en waarin zij op een verantwoorde manier kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. De Kanjertraining vormt de basis voor ons pedagogisch klimaat.

Meer weten?

Lees meer over onze school op deze website of kom langs om kennis te maken.

Het laatste nieuws

Kinderboekenweek

28 sep 2020 - Van woensdag 30 september t/m zondag 11 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staan kinderboeken over de geschiedenis centraal. Het motto van dit jaar is dan ook: “Waargebeurd”
De firma Bruna wil graag samen met u het lezen stimuleren en dat begint bij kinderen. Daarom wordt tijdens de Kinderboekenweek de jaarlijks terugkerende scholenactie ‘Sparen voor je schoolbieb’ gehouden.
Als u in de actieperiode van 30 september t/m 11 oktober een kinderboek koopt bij een Bruna-winkel en u levert de kassabon in op school, dan krijgen wij 20% van het aankoopbedrag in de vorm van een waardebon cadeau. Met alle bonnen bij elkaar kunnen wij ons documentatiecentrum weer aanvullen met de nieuwste en leukste kinderboeken!

Kinderraadverkiezing

15 sep 2020 - Zoals u weet was het dinsdag 15 september Prinsjesdag. Dit is ook traditiegetrouw de dag waarop wij bij ons op school de kinderraad-verkiezingen houden. De groepen 5 t/m 8 kiezen uit hun eigen klas een meisje en een jongen, die dit jaar hun klas gaan vertegenwoordigen in de kinderraad. Deze kinderraad komt eenmaal per maand, een half uur onder schooltijd bij elkaar. Tijdens deze kinderraad-vergaderingen worden allerlei schoolzaken besproken, die de kinderen en de school belangrijk vinden. Deze schoolaangelegenheden worden teruggekoppeld naar het team en/of de directie. Ook is er in de kinderraad aandacht voor langdurig zieke kinderen of leerkrachten en verzorgen we de contacten met onze adoptiekinderen. Alle kinderen kunnen hun stem via deze vertegenwoordigers laten horen. Wij vinden het als school belangrijk om naar onze leerlingen te luisteren en er samen voor te zorgen dat we een fijne, gezellige en veilige school zijn. 

Dan nu de uitslag van de nieuwe kinderraad:
groep 5A: Ixchel Deekman en Lasse Brants

groep 5B: Estherla Yeboako en Sam Sasbrink

groep 6A: Rim Belfqih en Oshoke Ikhimokpa

groep 6B: Mackenzie Liefhebber en Lucas van Eer

groep 7A: Mayra Angel Gonzalez en Ko Kraakman

groep 7B: Tracey Everts en Noah Stravers

groep 8A: Fleur Bol en Carlos Fasting
groep 8B: Amana Zeamari en Nickolas Brigitha
Alle winnaars van harte gefeliciteerd! 

 
Meer nieuws ›

Wat u niet mag missen

WIS COLLECT
Vanaf dit schooljaar zullen we de betalingen, die ouders moeten doen (overblijf, ouderbijdrage en schoolreisjes) via een nieuw systeem laten verlopen. U krijgt in het vervolg via SocialSchools een betaalverzoek, waarbij het te betalen bedrag al is ingevuld. Ook de rekening waarop het bedrag betaald moet worden, is ingevuld. Het lijkt sterk op het sturen van een zogenaamd tikkie.
Volgende week gaan we dit systeem voor het eerst toepassen voor het innen van de kosten voor het overblijven in de maand september. We gaan ervan uit dat dit voor zowel de ouders als de school veel gebruikersgemak zal opleveren.

De nieuwste foto's

Laatste fotoalbum: Herfstwandeling