Welkom bij Basisschool De Ark

De Ark is een kleurrijke christelijke basisschool die openstaat voor kinderen uit verschillende milieus en culturen. De school biedt een omgeving waarin kinderen elkaar ontmoeten en zich veilig en geborgen voelen en waarin zij op een verantwoorde manier kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. De Kanjertraining vormt de basis voor ons pedagogisch klimaat.

Meer weten?

Lees meer over onze school op deze website of kom langs om kennis te maken.

Het laatste nieuws

Film

19 apr 2021 - In de nieuwsbrief van 8 maart hebben wij u gemeld dat er een filmpje gemaakt wordt, waarin wij in vogelvlucht laten zien hoe het onderwijs op de Ark vorm krijgt. Deze film is zo goed als klaar en zal vermoedelijk vanaf volgende week op onze website te zien zijn. Houdt u dus onze website de komende tijd in de gaten: het filmpje geeft een mooie impressie van onze school!

Corona-update

19 apr 2021 - De regering maakt waarschijnlijk morgen bekend dat er nog weinig versoepelingen mogelijk zijn. Dat geldt zeker ook voor de scholen. We moeten in cohorten blijven werken, wat betekent dat we geen leerlingen van verschillende klassen mogen “mixen”. We hebben dan ook besloten om het continurooster zoals we dat nu kennen, in ieder geval zullen doorzetten tot de zomervakantie.   
Verder moeten we bij iedere buitenschoolse activiteit goed bekijken of deze door kan gaan en zo ja, in welke vorm. Zo komt op maandag 19 april wel een kinderboerderij op school voor de groepen 1/2 tot en met 4. Deze groepen zullen na elkaar de kinderboerderij op ons schoolplein bezoeken. Het kamp naar Texel met twee groepen 8 kan helaas niet doorgaan. De leerkrachten van deze groepen zijn op zoek naar alternatieven.
U zult bij alle andere evenementen per groep horen of iets wel of niet doorgaat. Ook in de maandkalender onderaan elke nieuwsbrief zullen extra activiteiten vermeld worden.
Bij al onze keuzes staat de veiligheid van leerlingen én leerkrachten voorop! 

Voedingsbeleid

22 mrt 2021 - We merken de laatste tijd dat kinderen soms andere dingen meenemen, dan volgens ons voedingsbeleid is toegestaan. Een aantal jaar geleden hebben we met alle scholen van Diemen afgesproken wat kinderen wel op school mogen nuttigen en wat niet. In het kort gezegd komt het er op neer dat kinderen groente, fruit of een belegde boterham mee mogen nemen en als drinken water of melk. Voor het complete overzicht kunt u het “beleid gezonde voeding” vinden op deze website onder het kopje "Beleid".
Meer nieuws ›

Wat u niet mag missen

Agenda

17
MEI '21
Nieuwsbrief
19
MEI '21
OR-vergadering
START
31
MEI '21
Kamp groep 8A
31 mei t/m 1 juni 2021

WIS COLLECT
Vanaf dit schooljaar zullen we de betalingen, die ouders moeten doen (overblijf, ouderbijdrage en schoolreisjes) via een nieuw systeem laten verlopen. U krijgt in het vervolg via SocialSchools een betaalverzoek, waarbij het te betalen bedrag al is ingevuld. Ook de rekening waarop het bedrag betaald moet worden, is ingevuld. Het lijkt sterk op het sturen van een zogenaamd tikkie.
Volgende week gaan we dit systeem voor het eerst toepassen voor het innen van de kosten voor het overblijven in de maand september. We gaan ervan uit dat dit voor zowel de ouders als de school veel gebruikersgemak zal opleveren.

De nieuwste foto's

Laatste fotoalbum: Herfstwandeling