Welkom bij Basisschool De Ark

De Ark is een kleurrijke christelijke basisschool die openstaat voor kinderen uit verschillende milieus en culturen. De school biedt een omgeving waarin kinderen elkaar ontmoeten en zich veilig en geborgen voelen en waarin zij op een verantwoorde manier kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. De Kanjertraining vormt de basis voor ons pedagogisch klimaat.

Meer weten?

Lees meer over onze school op deze website of kom langs om kennis te maken.

Het laatste nieuws

Kinderburgemeester Diemen

07 dec 2020 - Vorige maand is de nieuwe kinderburgemeester van Diemen gekozen. Deze keer is het een leerling van de Ark geworden: Cherenety Kloet uit groep 8A. Afgelopen vrijdag is zij “beëdigd” door burgemeester Erik Boog. Van hem kreeg zij de officiële ambtsketen omgehangen. We zullen vast via het Diemernieuws nog veel horen over alle activiteiten waaraan Cherenety dit schooljaar haar medewerking zal verlenen. Langs deze weg wil ik haar van harte feliciteren met haar benoeming!

 

Rekenmuurtje

23 nov 2020 - Van Liesbeth Braam (onze rekenspecialist)
Sinds vorig schooljaar werken de groepen 3, 4 en 5 met het Bareka rekenmuurtje. Volgend schooljaar volgt groep 6 en later volgen de groepen 7 en 8. Op deze manier groeit het rekenmuurtje de school in. Om u een beeld te geven wat het rekenmuurtje precies inhoudt, volgt hier een korte uitleg.
Een rekenmuur is opgebouwd uit bouwstenen (zie afb.1). Iedere bouwsteen staat voor een rekendoel. De leerkracht kan op die manier goed in de gaten houden waar leerlingen nog extra ondersteuning nodig hebben en hun onderwijs daarop aanpassen. Bij het opbouwen van de rekenmuur is het belangrijk dat iedere rij stenen stevig wordt gelegd alvorens je verder gaat bouwen. Alleen dan kan de muur goed blijven staan. Bij het opbouwen van de muur is het belangrijk dat de leerlingen de opgaven goed kunnen automatiseren en memoriseren. Bij automatiseren mag je een paar seconden nadenken. Voorbeeldsom: 23+17 = 40. Bij het memoriseren moet je direct het antwoord geven. Voorbeeldsom: 1+1 = 2. De kinderen kunnen via internet in hun persoonlijke rekenmuurtje (afb. 2) zien welke stenen zij nog moeten oefenen. Een rode of oranje steen is nog onvoldoende en een groene steen is voldoende. Als de kinderen op een steen klikken, kunnen de kinderen heel gericht de sommen oefenen, waar zij op dat moment nog op uitvallen. De bovengenoemde afbeeldingen kunt u bekijken in de laatste nieuwsbrief.

Corona

26 okt 2020 - Doordat ook leerkrachten met milde klachten zich ziek moeten melden en een test moeten ondergaan, is het vaak een enorme puzzel om voor alle klassen te zorgen dat er een invalkracht voor komt te staan. We proberen dit steeds met man en macht rond te krijgen, maar dat lukt niet altijd. Het zal dus geregeld voorkomen dat er één of meer klassen thuis moeten blijven. In dat geval zal ervoor gezorgd worden dat de kinderen thuis aan hun schoolwerk kunnen werken.
We proberen natuurlijk om op tijd te melden dat uw kind een dag niet naar school kan komen, maar het kan ook gebeuren dat de ziekmelding pas ‘s ochtends gedaan wordt. Houdt u dus de Social School berichten in de gaten. Uiteraard blijft de klas pas thuis als er geen andere oplossingen gevonden kunnen worden.
Meer nieuws ›

Wat u niet mag missen

WIS COLLECT
Vanaf dit schooljaar zullen we de betalingen, die ouders moeten doen (overblijf, ouderbijdrage en schoolreisjes) via een nieuw systeem laten verlopen. U krijgt in het vervolg via SocialSchools een betaalverzoek, waarbij het te betalen bedrag al is ingevuld. Ook de rekening waarop het bedrag betaald moet worden, is ingevuld. Het lijkt sterk op het sturen van een zogenaamd tikkie.
Volgende week gaan we dit systeem voor het eerst toepassen voor het innen van de kosten voor het overblijven in de maand september. We gaan ervan uit dat dit voor zowel de ouders als de school veel gebruikersgemak zal opleveren.

De nieuwste foto's

Laatste fotoalbum: Herfstwandeling