Welkom bij Basisschool De Ark

De Ark is een kleurrijke christelijke basisschool die openstaat voor kinderen uit verschillende milieus en culturen. De school biedt een omgeving waarin kinderen elkaar ontmoeten en zich veilig en geborgen voelen en waarin zij op een verantwoorde manier kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. De Kanjertraining vormt de basis voor ons pedagogisch klimaat.

Meer weten?

Lees meer over onze school op deze website of kom langs om kennis te maken.

Het laatste nieuws

Voedingsbeleid

22 mrt 2021 - We merken de laatste tijd dat kinderen soms andere dingen meenemen, dan volgens ons voedingsbeleid is toegestaan. Een aantal jaar geleden hebben we met alle scholen van Diemen afgesproken wat kinderen wel op school mogen nuttigen en wat niet. In het kort gezegd komt het er op neer dat kinderen groente, fruit of een belegde boterham mee mogen nemen en als drinken water of melk. Voor het complete overzicht kunt u het “beleid gezonde voeding” vinden op deze website onder het kopje "Beleid".

Pasen

22 mrt 2021 - Donderdag 1 april vieren we met de kinderen het Paasfeest op school. Uiteraard hebben we dit feest ook moeten aanpassen door alle Corona-maatregelen. We gaan in alle klassen met de kinderen ontbijten. De ouderraad zorgt voor de inkopen. Na het ontbijt zal er in iedere klas een viering zijn, waarin het Paasverhaal centraal staat.
Vanavond zal de school worden versierd. Omdat er niet veel volwassenen bij elkaar mogen komen, zal de ouderraad dit voornamelijk zelf doen. De ouders, die zich door middel van de ‘hulpouderbrief’ hadden opgegeven, hoeven dus vanavond niet te helpen.
We hopen natuurlijk van harte dat de kinderen, ondanks alle aanpassingen, toch een gezellig en sfeervol Paasfeest zullen meemaken.
Deze donderdag is er tot 13.00 uur school. De kinderen moeten dus nog wel een “tien-uurtje” meenemen, maar we zullen niet meer met de kinderen gaan lunchen. Vrijdag begint de Paasvakantie.

Rekenmuurtje

23 nov 2020 - Van Liesbeth Braam (onze rekenspecialist)
Sinds vorig schooljaar werken de groepen 3, 4 en 5 met het Bareka rekenmuurtje. Volgend schooljaar volgt groep 6 en later volgen de groepen 7 en 8. Op deze manier groeit het rekenmuurtje de school in. Om u een beeld te geven wat het rekenmuurtje precies inhoudt, volgt hier een korte uitleg.
Een rekenmuur is opgebouwd uit bouwstenen (zie afb.1). Iedere bouwsteen staat voor een rekendoel. De leerkracht kan op die manier goed in de gaten houden waar leerlingen nog extra ondersteuning nodig hebben en hun onderwijs daarop aanpassen. Bij het opbouwen van de rekenmuur is het belangrijk dat iedere rij stenen stevig wordt gelegd alvorens je verder gaat bouwen. Alleen dan kan de muur goed blijven staan. Bij het opbouwen van de muur is het belangrijk dat de leerlingen de opgaven goed kunnen automatiseren en memoriseren. Bij automatiseren mag je een paar seconden nadenken. Voorbeeldsom: 23+17 = 40. Bij het memoriseren moet je direct het antwoord geven. Voorbeeldsom: 1+1 = 2. De kinderen kunnen via internet in hun persoonlijke rekenmuurtje (afb. 2) zien welke stenen zij nog moeten oefenen. Een rode of oranje steen is nog onvoldoende en een groene steen is voldoende. Als de kinderen op een steen klikken, kunnen de kinderen heel gericht de sommen oefenen, waar zij op dat moment nog op uitvallen. De bovengenoemde afbeeldingen kunt u bekijken in de laatste nieuwsbrief.
Meer nieuws ›

Wat u niet mag missen

WIS COLLECT
Vanaf dit schooljaar zullen we de betalingen, die ouders moeten doen (overblijf, ouderbijdrage en schoolreisjes) via een nieuw systeem laten verlopen. U krijgt in het vervolg via SocialSchools een betaalverzoek, waarbij het te betalen bedrag al is ingevuld. Ook de rekening waarop het bedrag betaald moet worden, is ingevuld. Het lijkt sterk op het sturen van een zogenaamd tikkie.
Volgende week gaan we dit systeem voor het eerst toepassen voor het innen van de kosten voor het overblijven in de maand september. We gaan ervan uit dat dit voor zowel de ouders als de school veel gebruikersgemak zal opleveren.

De nieuwste foto's

Laatste fotoalbum: Herfstwandeling