Activiteiten tijdens schooltijd

De Ark werkt met vele partners samen om de zorg voor onze leerlingen zo breed mogelijk vorm te geven. Voor veel extra zorg kunnen leerlingen (en hun ouders) terecht bij diverse instanties die tijdens schooltijd op de Ark spreekuur houden of cursussen aanbieden.

Hieronder volgt een opsomming van de mogelijkheden, die de Ark daarin biedt.

De ouder- en kindcoach

Zij kan ouders adviseren bij opvoedvragen, leerlingen begeleiden bij sociale problemen en leerkrachten ondersteunen bij vragen van sociale en pedagogische aard.

 

Ergo-therapie

Therapie voor kinderen en hun omgeving bij de beperkingen die zij ervaren op het gebied van bewegen, spel, (pré)schoolse vaardigheden en zelfredzaamheid.

 

Fysiotherapie

Therapie voor kinderen bij motorische problemen of blessures.

 

Rots- en watertraining

Een training waarbij kinderen leren om in kracht te staan om van daaruit op een positieve manier contact te maken met anderen.

 

Vrienden en Fijn Vrienden

Een training voor kinderen die faalangstig of teruggetrokken zijn.