Bijdragen

Ouderbijdrage
Om alle binnen- en buitenschoolse activiteiten te kunnen betalen, moeten wij de ouders om een kleine vergoeding vragen. Deze ouderbijdrage, die overigens vrijwillig is, bedraagt € 30,00 per kind per schooljaar. Hieruit worden alle nevenactiviteiten betaald, die niet onder de rijksvergoeding vallen, zoals excursies, het Sinterklaasfeest, Kerst- en Paasvieringen en ons jaarlijkse uitstapje naar Artis.

 

Schoolreisje
De groepen 1 t/m 6 gaan ieder jaar op schoolreisje. Hiervoor wordt een aparte bijdrage gevraagd, afhankelijk van de kosten van de bussen en van het attractiepark. Het laatste jaar was dat € 26,00.

 

Schoolkampen
In groep 7 en 8 gaan de groepen op schoolkamp. Het schoolkamp van groep 7 is twee dagen (1 nacht) en de groepen 8 gaan drie dagen op kamp (2 nachten). De bijdrage voor het kamp van groep 7 is vastgesteld op € 30,00 en de bijdrage van de groepen 8 is € 130,00.
In dat laatste bedrag zitten ook de kosten van diverse extra excursies en de activiteiten aan het eind van het schooljaar. Voor de ouders in groep 8 bestaat ook de mogellijkheid om gebruik te maken van een spaarsysteem.

 

Automatische incasso
Door onderstaand formulier te downloaden en in te vullen, geeft u school de gelegenheid om de ouderbijdrage en het schoolreisje automatisch te incasseren. De bijdragen voor de schoolkampen kunnen niet automatisch worden geïncasseerd. Deze zult u zelf over moeten maken of contant moeten betalen bij de administratie.