Groep 5

Welkom bij groep 5. 

 
Leerkrachten:
5A juf Joanne en juf Irma
5B juf Esmeralda en juf Wendy

Lesactiviteiten:
De leerstof wordt uitgebreid met de vakken aardrijkskunde, natuur & techniek, geschiedenis en studievaardigheden.
Wat ook nieuw is in groep 5: een spreekbeurt houden. De kinderen zoeken zelf een dier uit en gaan daar dan voor de hele groep over vertellen. Verder krijgen de leerlingen een keer per week zwemles en een keer per week gym.

De rekenstof wordt uitgebreid tot 1000. Naast de tafels van 1 t/m 10 ook delen.

We werken met tablets voor de vakken taal, rekenen, woordenschat en technisch lezen.

Extra activiteiten voor de groepen 5: 
Excursie Muiderslot
Excursie: excursie Tropenmuseum
actie schoenendoos
3 juni: schoolreisje Duinrell

Algemene activiteiten:  Zie jaarkalender

BERICHTEN

28 nov 2018 - Actie schoenendoos
Preview foto In de groepen 5 zijn we de afgelopen periode bezig geweest met het thema 'armoede'. We leerden over het leven van kinderen in ontwikkelingslanden. We vulden in groepjes van 2 of 3 leerlingen een schoenendoos voor een leeftijdsgenootje in een ontwikkelingsland. Inmiddels zijn de mooi versierde schoenendozen op reis!