Groep 4

Welkom bij groep 4.

Leerkrachten:
4A juf Ria en juf Marga

4B juf Astrid

Lesactiviteiten:
In groep 4 worden de activiteiten van groep 3 uitgebreid.
Voor de vakken rekenen, taal, technisch lezen en woordenschat maken we gebruik van de tablet. Met spelling en begrijpend lezen maken we gebruik van de werk- en verwerkingsboeken.

 

Bij rekenen wordt er aandacht besteed aan het optellen en aftrekken tot en met 100.

Ook de tafels van 1 tot en met 6 en 10 komen aan bod.

Er wordt twee keer per week AVI gelezen met behulp van ouders en één keer per week technisch lezen via de tablet.

De kinderen krijgen voor het eerst begrijpend lezen. Daar beginnen we mee in de tweede helft van het schooljaar. Hierbij leren ze hoe ze het antwoord op vragen terug kunnen vinden in de tekst. Tevens leren ze verschillende soorten teksten te onderscheiden bijv. een recept, een informatieve tekst, een fantasieverhaal of een waargebeurd verhaal.

 

Andere vakken die ook aan bod komen zijn:

Verkeer, engels, kanjertraining, muziek, catechese (trefwoord), gym, tekenen en handvaardigheid.


Extra activiteiten voor de groepen 4: 
November:   bezoek aan de openbare bibliotheek Diemen

Maart: Theaterbezoek
3 juni: schoolreisje naar Linnaeushof

's Gravenland: excursie "waterbeestjes" zoeken

Algemene activiteiten: Zie jaarkalender

BERICHTEN

20 nov 2018 - Bezoek bibliotheek
Vorige week donderdag zijn we naar de bibliotheek geweest. Het thema was: Spelen met woorden.

De bibliotheekjuf begon met het voorlezen van een rijmpje/versje/gedicht. Allemaal woorden die hetzelfde betekenen. Daarna werd de groep in drieën verdeeld en gingen ze aan de slag.

Groep 1 ging bezig met een rijmwoordendomino.

Groep 2 moest een elfje maken (gedicht met elf woorden over een dier in dit geval).

Groep 3 moest bij verschillende gedichten de plaatjes zoeken.

Na 10 minuten wisselden ze van opdracht. Totdat alle groepen alle onderdelen hadden gedaan.Het ging supergoed.

Tenslotte deed de bibliotheekjuf nog een spel waarbij de kinderen het gedicht dat ze voorlas moesten uitbeelden met de hele groep. Iedereen deed enthousiast mee. Er waren ook ouders mee.Het was zeker een leerzaam bezoek.