Groep 3

Welkom bij groep 3.

Leerkrachten:
3A juf Liesbeth

3B juf Karuna en meester Mathieu en juf Fleur

Lesactiviteiten:

Veilig leren lezen:
In groep 3 gebruiken we de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen. De methode bestaat uit 12 kernen. Gedurende het eerste half jaar leren de kinderen per week plusminus twee woorden en 2 letters/klanken aan. In de 2e helft van het schooljaar richten we ons op het lezen op tempo en wordt er een begin gemaakt met begrijpend lezen.

 

Zo leer je kinderen lezen en spellen:
De letters en klanken worden ook bij de preventieve instructiemethodiek “Zo leer je kinderen lezen en spellen” gelijktijdig aangeboden. Deze spellingsmethodiek ondersteunt met gebaren het spellingsonderwijs.

 

Connect:
Als kinderen in de 1e helft van het jaar uitvallen bij het lezen wordt er gestart met Connect klanken en letters. Daar beginnen we na de herfstvakantie mee. Connect is een interventieprogramma voor zwakke lezers. In het schooljaar 2015/2016 zijn wij daar voor het eerst mee gestart en hebben daar goede resultaten mee behaald.

 

Woordenschat:
Op onze school zijn wij gestart met extra aan dacht voor woordenschat. In de klas hangen de woorden die per week worden aangeboden in parapluvorm. Bij woordenschat besteden we extra aandacht aan de 2e laags woorden.

 

Rekenen:
Met rekenen werken we met de methode Wereld in getallen. Aan bod komen dit jaar het splitsen t/m 10, bussommen, optellen en aftrekken t/m 20, de getallenlijn t/m 100, klokkijken (halve en hele uren), tellen in sprongen van 1, 2, 5 en 10).

 

Schrijfonderwijs:
In groep 3 werken wij met de schrijfmethode Pennenstreken. Pennenstreken sluit aan bij de methode Veilig Leren Lezen. Met Pennenstreken leren de kinderen in blokletters schrijven. 

Andere vakken die ook aan bod komen zijn:
- Verkeer (hierbij werken we met de methode Let's go!)
- Engelse les (hieribij werken we met de methode Groove me)
- Kanjertraining
- Muziek (gegeven door een vakdocent, juf Els)
- Tekenen en handvaardigheid (hierbij werken we met de methode Laat maar zien)
- Bewegingsonderwijs (gegeven door een vakdocent, juf Wendy)
- Catechese (hierbij werken we met de methode Trefwoord waar we wekelijks Bijbelverhalen uit voorlezen)

 

Extra activiteiten voor de groepen 3:
8 / 10 oktober: 's Gravenland
25 mei: Schoolreisje

22 juni: Sportdag t/m 12.30 uur

3 juli: Artis t/m 14.00 uur

Algemene activiteiten:  Zie jaarkalender

Het is hard werken in groep 3 maar het is wel de basis voor de rest van de schooljaren!

BERICHTEN

15 okt 2019 - Methodeloze dagen
Preview foto De eerste twee methodeloze dagen van het jaar zijn achter de rug. De kinderen hebben rekenen, taal en spelling gehad volgens de leerlijn, maar dan zonder de methodeboeken of tablets. Er is weer hard gewerkt maar dan op een andere manier. De kinderen waren erg enthousiast en hebben genoten. Foto's kunt u vinden onder het kopje methodeloos. 

14 okt 2019 - Kinderboekenweek
Afgelopen week was de Kinderboekenweek. Deze week hebben we extra aandacht besteed aan het lezen. We hielden een boekenmarkt waarbij de kinderen hun boeken konden verkopen en nieuwe boeken konden kopen. Daarnaast hadden we ook het leesalarm. Als het alarm af ging, moesten de kinderen op de plek waar ze waren in hun lievelings boek lezen. Zo kon het gebeuren dat je net op weg naar de gymzaal was en moest stoppen om te lezen. Of 10 minuten lezen tijdens het buitenspelen. Het maakte het lezen alleen maar leuker!