Groep 3

Welkom bij groep 3.

Leerkrachten:
3A juf Liesbeth

3B juf Fleur

Lesactiviteiten:

 

Veilig leren lezen:
In groep 3 gebruiken we de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen. De methode bestaat uit 12 kernen. Gedurende het eerste half jaar leren de kinderen per week plusminus twee woorden en 2 letters/klanken aan. In de 2e helft van het schooljaar richten we ons op het lezen op tempo en wordt er een begin gemaakt met begrijpend lezen.

 

Zo leer je kinderen lezen en spellen:
De letters en klanken worden ook bij de preventieve instructiemethodiek “Zo leer je kinderen lezen en spellen” gelijktijdig aangeboden. Deze spellingsmethodiek ondersteunt met gebaren het spellingsonderwijs.

 

Connect:
Als kinderen in de 1e helft van het jaar uitvallen bij het lezen wordt er gestart met Connect klanken en letters. Daar beginnen we na de herfstvakantie mee. Connect is een interventieprogramma voor zwakke lezers. In het schooljaar 2015/2016 zijn wij daar voor het eerst mee gestart en hebben daar goede resultaten mee behaald.

 

Woordenschat:
Op onze school zijn wij gestart met extra aan dacht voor woordenschat. In de klas hangen de woorden die per week worden aangeboden in parapluvorm. Bij woordenschat besteden we extra aandacht aan de 2e laags woorden.

 

Rekenen:
Met rekenen werken we met de methode Wereld in getallen. Aan bod komen dit jaar het splitsen t/m 10, bussommen, optellen en aftrekken t/m 20, de getallenlijn t/m 100, klokkijken (halve en hele uren), tellen in sprongen van 1, 2, 5 en 10).

 

Schrijfonderwijs:
In groep 3 werken wij met de schrijfmethode Pennenstreken. Pennenstreken sluit aan bij de methode Veilig Leren Lezen.

Andere vakken die ook aan bod komen zijn:
- verkeer
- Engelse les
- kanjertraining
- muziek (gegeven door een vakdocent)
- tekenen en handvaardigheid
- gym (gegeven door een vakdocent)
- catechese (hierbij werken we met de methode Trefwoord waar we wekelijks Bijbelverhalen uit voorlezen).

 

Extra activiteiten voor de groepen 3:
Oktober: Natuurbeleeftocht

4 april: Bibliotheekbezoek - Leesfeest
3 juni: Schoolreisje naar Linnaeushof

1 juli: Sportdag t/m 12.30 uur

15 juli: Artis t/m 14.00 uur

Algemene activiteiten:  Zie jaarkalender

Het is hard werken in groep 3 maar het is wel de basis voor de rest van de schooljaren!

BERICHTEN

18 jan 2019 - Mad Science voorlichting
Preview foto Dinsdag 15 januari hebben de groepen 3 en 4 een wetenschap voorstelling van Mad Science gezien. Ter introductie van een naschoolse workshop. De kinderen waren erg enthousiast. 

19 dec 2018 - Kerststukjes
Preview foto Op woensdag 19 december hebben de kinderen allemaal een kerststukje gemaakt. Dit met hulp van de ouders. Nogmaals bedankt daarvoor. De kerststukjes zijn ontzettend leuk geworden en staan heel sfeervol in de klas. 

03 sep 2018 - Leeshoekje
Preview foto Het schooljaar in groep 3 is begonnen! De kinderen maken kennis met lezen en om het plezier te versterken hebben we een gezellig leeshoekje gecreëerd op de gang.