Groep 3

Welkom bij groep 3.

Leerkrachten:
3A juf Liesbeth en meester Mathieu

3B juf Astrid

Lesactiviteiten:

Veilig leren lezen:
In groep 3 gebruiken we de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen. De methode bestaat uit 12 kernen. Gedurende het eerste half jaar leren de kinderen per week plusminus twee woorden en 2 letters/klanken aan. In de 2e helft van het schooljaar richten we ons op het lezen op tempo en wordt er een begin gemaakt met begrijpend lezen.

 

Zo leer je kinderen lezen en spellen:
De letters en klanken worden ook bij de preventieve instructiemethodiek “Zo leer je kinderen lezen en spellen” gelijktijdig aangeboden. Deze spellingsmethodiek ondersteunt met gebaren het spellingsonderwijs.

 

Connect:
Als kinderen in de 1e helft van het jaar uitvallen bij het lezen wordt er gestart met Connect klanken en letters. Connect is een interventieprogramma voor zwakke lezers. In het schooljaar 2015/2016 zijn wij daar voor het eerst mee gestart en hebben daar goede resultaten mee behaald.

 

Woordenschat:
Op onze school zijn wij gestart met extra aandacht voor woordenschat. In de klas hangen de woorden die per week worden aangeboden in parapluvorm. Bij woordenschat besteden we extra aandacht aan de 2e laags woorden.

 

Rekenen:
Met rekenen werken we met de methode Wereld in getallen. Aan bod komen dit jaar het splitsen t/m 10, bussommen, optellen en aftrekken t/m 20, de getallenlijn t/m 100, klokkijken (halve en hele uren), tellen in sprongen van 1, 2, 5 en 10).

 

Rekenen:

Iedere dag oefenen we 6 redactiesommen bij Dagelijks rekenen. Dit doen wij klassikaal. De kinderen schrijven de antwoorden op een white bordje. 

 

Schrijfonderwijs:
In groep 3 werken wij met de schrijfmethode Pennenstreken. Pennenstreken sluit aan bij de methode Veilig Leren Lezen. Met Pennenstreken leren de kinderen in blokletters schrijven. 

Andere vakken die ook aan bod komen zijn:
- Verkeer (hierbij werken we met de methode Let's go!)
- Engelse les (hierbij werken we met de methode Groove me)
- Kanjertraining
- Muziek (gegeven door een vakdocent, juf Els)
- Tekenen en handvaardigheid (hierbij werken we met de methode Laat maar zien)
- Bewegingsonderwijs (gegeven door een vakdocent, juf Wendy)
- Catechese (hierbij werken we met de methode Trefwoord waar we wekelijks Bijbelverhalen uit voorlezen)

 

Extra activiteiten voor de groepen 3:
8 / 10 oktober: 's Gravenland
25 mei: Schoolreisje

22 juni: Sportdag t/m 12.30 uur

3 juli: Artis t/m 14.00 uur

Algemene activiteiten:  Zie jaarkalender

Het is hard werken in groep 3 maar het is wel de basis voor de rest van de schooljaren!

BERICHTEN

19 mrt 2020 - Thuiswerktasjes i.v.m. Coronacrisis
Preview foto Vandaag (18-3-2020) zijn de tasjes met thuiswerkopdrachten opgehaald door kinderen met hun ouders. In de tasjes zitten opdrachten voor spelling, Veilig Leren Lezen en rekenen. Het is wel gek om zonder kinderen in de klas les te geven. Hopelijk kunnen wij elkaar op 6 april weer op school zien en niet achter het scherm. Voor nu heel veel succes!

 

Groetjes, juf Fleur, meester Mathieu en juf Liesbeth 

 

 

 

 


17 jan 2020 - Creatief met cijfers
Het schrijven van de cijfers is niet altijd even makkelijk. Daarom blijven we dit extra oefenen. Om het nog beter te onthouden hebben de kinderen het cijfer verwerkt in een tekening. De leerlingen waren erg creatief en zie hier wat resultaten. 

   


10 jan 2020 - Over eieren lopen
Preview foto Op 10 januari hebben de leerlingen uit beide groepen 3 over eieren gelopen. Bijna alle eieren zijn heel gebleven, op twee na. DIe hebben we bewust kapot laten vallen om te laten zien dat e daadwerkelijk over rauwe eieren hebben gelopen. 

15 okt 2019 - Methodeloze dagen
Preview foto De eerste twee methodeloze dagen van het jaar zijn achter de rug. De kinderen hebben rekenen, taal en spelling gehad volgens de leerlijn, maar dan zonder de methodeboeken of tablets. Er is weer hard gewerkt maar dan op een andere manier. De kinderen waren erg enthousiast en hebben genoten. Foto's kunt u vinden onder het kopje methodeloos. 

14 okt 2019 - Kinderboekenweek
Afgelopen week was de Kinderboekenweek. Deze week hebben we extra aandacht besteed aan het lezen. We hielden een boekenmarkt waarbij de kinderen hun boeken konden verkopen en nieuwe boeken konden kopen. Daarnaast hadden we ook het leesalarm. Als het alarm af ging, moesten de kinderen op de plek waar ze waren in hun lievelings boek lezen. Zo kon het gebeuren dat je net op weg naar de gymzaal was en moest stoppen om te lezen. Of 10 minuten lezen tijdens het buitenspelen. Het maakte het lezen alleen maar leuker!