Groep 6B

Leerkrachten:
juf Margot en juf Anouk

Lesactiviteiten:
In groep 6 maken wij een start met het geven van huiswerk en het gebruik van een agenda. Voor de zaakvakken krijgen de leerlingen samenvattingen mee. De toetsen worden dit jaar voor het eerst beoordeeld met cijfers. Met rekenen maken de kinderen kennis met de breuken en kommagetallen. Bij taal introduceren we de zinsontleding en woordbenoemen.

De gymnastiek lessen worden 1x per maand uitgebreid met een ‘natte’ gymles (zwemactiviteiten). De kinderen uit groep zes doen dit jaar voor het eerst mee aan sporttoernooien georganiseerd door de gemeente voor alle scholen in Diemen. In groep zes is dat het ‘vierkorven spel’.
Het zwemtoernooi aan het einde van het schooljaar geldt voor de hele bovenbouw.
In het voorjaar hebben we in het kader van de geschiedenis lessen over het Rijksmuseum de Gouden Eeuw).

Extra activiteiten voor onze klas:
19 april: toernooi vierkorvenspel
29 mei: schoolreisje naar Duinrell
mei/juni: excursie naar het Rijksmuseum
16 juni: zwemtoernooi
03 juli: sportdag

Algemene activiteiten: Zie jaarkalender
 

 

Oecumenische Basisschool De Ark - Schelpenhoek 170 - 1112 DM- Diemen - Telefoon: 020 - 699 44 84