Groep 5B

Leerkrachten:
juf Door en juf Thelma

Lesactiviteiten:
De leerstof wordt uitgebreid met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en studievaardigheden.
Bij aardrijkskunde leren de kinderen bijvoorbeeld: waar komt cacao vandaag en wat is fairtrade.
Wat ook nieuw is in groep 5: een spreekbeurt houden. De kinderen zoeken zelf een dier uit en gaan daar dan voor de hele groep over vertellen. Verder krijgen de leerlingen een keer per week zwemles en een keer per week gym.

De rekenstof wordt uitgebreid tot 1000! Naast de tafels van 1 t/m 10 ook delen.

We werken dit jaar met tablets voor de vakken taal, rekenen, woordenschat, studievaardigheden en technisch lezen.

Extra activiteiten voor onze klas: 
Excursie Muiderslot
Excursie: excursie Tropenmuseum
Bezoek aan de bibliotheek
28 mei: schoolreisje

Algemene activiteiten: Zie jaarkalender

 

Oecumenische Basisschool De Ark - Schelpenhoek 170 - 1112 DM- Diemen - Telefoon: 020 - 699 44 84