Groep 3A

Leerkracht:
juf Liesbeth

Lesactiviteiten:
In groep 3 gebruiken we de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen. De methode bestaat uit 12 kernen. Gedurende het eerste half jaar leren de kinderen per week plus minus twee woorden en letters/klanken aan. Deze letters en klanken leren ze ook bij de methode spelling van Jose Schraven. Deze spellingsmethode ondersteunt met gebaren het spellingsonderwijs. De 2e helft van het schooljaar richten we ons op het lezen op tempo en begrijpend lezen.
Als kinderen in de 1e helft van het jaar uitval bij het lezen vertonen wordt er gestart met Connect klanken en letters. Daar beginnen we na de herfstvakantie mee. Connect is een interventieprogramma voor zwakke lezers. In het schooljaar 2015/2016 zijn wij daar voor het eerst mee gestart en hebben daar goede resultaten mee behaald.
Verder zijn wij dit schooljaar gestart met extra aandacht voor woordenschat. In de klas hangen de woorden die per week worden aangeboden in parapluvorm. Bij woordenschat besteden we extra aandacht aan de 2e laags woorden. Bij 2e laags woorden kunt u denken aan bijvoeglijke naamwoorden. Een voorbeeld is: het grote schip.
Met rekenen werken we met de methode Wereld in getallen. Aan bod komen dit jaar het splitsen t/m 10, bussommen, optellen en aftrekken t/m 20, de getallenlijn t/m 100, klokkijken (halve en hele uren), tellen in spronken van 1, 2, 5 en 10). Nieuw dit jaar is Engelse les. We starten dit jaar met de methode Groove me.
Daarnaast werken we met de schrijfmethode Pennenstreken die aansluit op de methode Veilig Leren Lezen.

Andere vakken die ook aan bod komen zijn:
- woordenschat
- verkeer
- kanjertraining
- muziek
- tekenen en handvaardigheid
- gym
- catechese (hierbij werken we met de methode Trefwoord waar we wekelijks Bijbelverhalen uit voorlezen).

Extra activiteiten voor onze klas:
17 oktober: Natuurbeleeftocht
28 mei: schoolreisje naar Linnaeushof

Algemene activiteiten: Zie jaarkalender

Het is hard werken in groep 3 maar het is wel de basis voor de rest van de schooljaren!
Oecumenische Basisschool De Ark - Schelpenhoek 170 - 1112 DM- Diemen - Telefoon: 020 - 699 44 84