KERST
Van de Kerstcommissie

Evenals voorgaande jaren wordt het kerstfeest gevierd op de donderdag voor de kerstvakantie
(21 december). In de ochtend is er voor alle groepen gewoon school tot 12.00 uur. ’s Middags zijn de kinderen vrij!
Ook dit jaar is er weer een koor met kinderen uit de groepen 5. Zij zullen vanaf 16.30 uur bij de hoofdingang een aantal kerstliederen ten gehore brengen. Deze muzikale ontvangst vindt plaats op het schoolplein bij de hoofdingang, de schooldeur is dan nog dicht. Ouders en kinderen kunnen pas om 16.45 uur naar binnen (er kunnen dus ook niet eerder spulletjes naar de klas gebracht worden).
Om 17.00 uur gaat de kerstviering echt beginnen! Wij vragen u dus nadrukkelijk om uw kind vóór 17.00 uur te brengen, want het is heel storend wanneer er kinderen “binnendruppelen” als de kerstviering al begonnen is.
De viering zal bestaan uit een samenzijn, waarin gezongen wordt en waarin het kerstverhaal uit de bijbel een belangrijke rol heeft. Het andere gedeelte van het kerstfeest bestaat uit een maaltijd. We willen hierbij weer vragen of u voor de klas van uw kind een klein hapje zou willen meegeven, het hoeft beslist niet veel te zijn. Alle hapjes samen vormen een prachtig buffet. Hiervoor hangen de lijsten op de klasdeur. Namens alle kinderen alvast heel erg bedankt!>>>
lees verder

 
Oecumenische Basisschool De Ark - Schelpenhoek 170 - 1112 DM- Diemen - Telefoon: 020 - 699 44 84