CODE GOED GEDRAG
Op school wordt door de kinderen een groot deel van de tijd doorgebracht met leren. Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en dat hun leeromgeving prettig is. Wij noemen dat een goed pedagogisch klimaat. Wij vinden het belangrijk dat er in de school en in alle klassen een goed pedagogisch klimaat is.
Dit heeft alles te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarom hebben wij de “Code goed gedrag “ opgesteld. Deze code is een serie afspraken die wij maken met elkaar, met alle ouders en met de kinderen van onze school. Het is het resultaat van een evaluatie van de al bestaande gedragsregels en situaties die zich zo nu en dan in onze school voordoen. Met deze code willen wij werken aan gewenst gedrag. De code zal een ieder op onze school structuur, houvast en richtlijnen bieden bij het voorkomen van en reageren op ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. We willen echter vooral dat we met deze code vanuit het positieve en vanuit onze waarden, een bijdrage leveren aan een sfeer van vertrouwen en veiligheid binnen onze school!
Vanaf vandaag staat de “Code goed gedrag” op onze website, onder het kopje “algemeen”.
>>>lees verder

 
Oecumenische Basisschool De Ark - Schelpenhoek 170 - 1112 DM- Diemen - Telefoon: 020 - 699 44 84